Nota prawna

Balm Tattoo Polska
Tomasz Skwara
Ul. Legionow Polskich 9
43-100 Tychy
Polska
kontakt@balmtattoo.pl

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep online dostępny na www.balmtattoo.pl należący do firmy Balm Tattoo Polska Tomasz Skwara ul. Legionow Polskich 9 43-100, Tychy. Email: kontakt@balmtattoo.pl

 Informacje ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklem internetowym dostępnym na www.balmtattoo.pl należącymi do Tomasz Skwara Balm Tattoo Polska i zwanym dalej Sprzedającym.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu dostępne na www.balmtattoo.pl lub poprzez pocztę mailową.
 2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 5. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
 6. b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Stripe.com – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Stripe.com
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową .
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem wysylka@balmtattoo.pl

Ceny towarów i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 3. a) płatność przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier
 4. b) płatność kartą kredytową – należność pobiera serwis Stripe.com
 5. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem Poczty Polskiej lub kurierem. Do zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy Pocztą Polską – paczką priorytetową (zgodny z cennikiem Poczty Polskiej).

Koszty i terminy dostawy

 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
 3. a) Przesyłki na terenie Polski dostarcza Poczta Polska lub kurier. Czas dostawy przesyłki ekonomicznej za pośrednictwem Poczty Polskiej to do 7 dni roboczych, przesyłki priorytetowej do 4 dni roboczych. Czas dostawy kurierem to 1 dzień roboczy.

Inne informacje

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.